lang="nl-NL"> Kletsen over thuisonderwijs (TO) - Happymamalife
Site pictogram Happymamalife

Kletsen over thuisonderwijs (TO)

Zoals ik al had beloofd in de afgelopen blog  2019 ,  zou ik een blog wijden aan het geven van thuisonderwijs (TO). Ik ga beginnen met wat feiten, verschillende manieren van thuisonderwijs geven en uiteindelijk wat over onze invulling daarvan vertellen. Of ik dat in één blog ga halen weet ik nog niet. Ik heb al langer in gedachten om een soort van reeks te maken over thuisonderwijs. 

Andere landen ontdekken.(Roemenië)

Wat feiten op een rij over thuisonderwijs (TO)

Omdat thuisonderwijs nogal een lang woord ik kort ik het even af naar TO.

Vanaf 1969 geldt thuisonderwijs in principe niet meer als vervulling van de leerplicht in Nederland. Wel zijn er wetsartikelen die het mogelijk maken om onder bepaalde omstandigheden vrijstelling van school te krijgen.  De informatie hieronder heb ik gekopieerd van deze site.

Artikel 5. Gronden voor vrijstelling van inschrijving

De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn vrijgesteld van de verplichting om te zorgen, dat een jongere als leerling van een school onderscheidenlijk een instelling staat ingeschreven, zolang

  • a. De jongere op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een school onderscheidenlijk een instelling te worden toegelaten;

  • b. Zij tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning – of, indien zij geen vaste verblijfplaats hebben, op alle binnen Nederland – gelegen scholen onderscheidenlijk instellingen waarop de jongere geplaatst zou kunnen worden, overwegende bedenkingen hebben;

  • c. De jongere als leerling van een inrichting van onderwijs buiten Nederland staat ingeschreven en deze inrichting geregeld bezoekt.

Hierboven zie je een deel van de wet die het mogelijk maakt om bij uitzondering vrij van schoolplicht te krijgen. Omdat Nederland geen regels hanteert voor kinderen die thuisonderwijs krijgen hebben de ouders veel vrijheid om invulling te geven aan deze manier van lesgeven.

2012: 429
2015/2016 : 619 kinderen  waren vrijgesteld van schoolplicht op grond van artikel 5b van de leerplichtwet.
2016/2017 : 813 kinderen waren vrijgesteld van schoolplicht op grond van artikel 5b van de leerplichtwet.

Zoals je hierboven kan zien zit er een stijgende lijn in het aantal kinderen die vrijgesteld zijn van schoolplicht op grond van artikel 5b. Buiten deze aantallen zijn er ook Nederlandse kinderen die thuisonderwijs krijgen in het buitenland. Dat kunnen rondreizende gezinnen zijn, maar ook gezinnen die naar bijvoorbeeld België of Ierland zijn vertrokken om daar thuisonderwijs te geven.

Legaal

In verschillende Europese landen is het heel normaal om thuisonderwijs thuis te geven. In de volgende landen is het onder andere toegestaan om thuisonderwijs te geven : België , Frankrijk, Oostenrijk, Ierland, Engeland, Denemarken.
In sommige van deze landen is thuisonderwijs toegestaan onder toezicht van een school. De kinderen worden dan jaarlijks getoetst of ze voldoen aan het niveau dat verwacht wordt bij hun leeftijd.

Er zijn verschillende manieren om thuisonderwijs te geven. Het belangrijkste is dat je doet wat bij jullie past. 
Ben je van plan om ruim een jaar op wereldreis te gaan en wil je dat je kinderen daarna weer op de zelfde school les krijgen? Dan kan je waarschijnlijk het beste met de leraren van de school om tafel gaan zitten om een lesplan op te stellen. Het is ook mogelijk om via de wereldschool lespakketten af te nemen.
Wil je thuisonderwijs geven omdat dat beter bij jullie past dan zijn er als nog genoeg verschillende manieren die je kunt toepassen. Voorbeelden zijn b.v. ;  Montessori, Walldorf of unschooling. Elke manier van onderwijs heeft zijn eigen voordelen.

Lees hier alles over unschooling.
Wat is Unschooling?

Waarom wij kiezen voor thuisonderwijs

Wij kozen in eerste instantie voor TO omdat het praktisch is met oog op langere reizen en omdat wij wilden emigreren. Na veel ingelezen te hebben en ervaringen van anderen te hebben gehoord is het bij ons ook een manier van leven geworden. Hoe meer we deze manier van leven leren kennen hoe meer het voor ons duidelijk is geworden dat het normale schoolleven gewoon niet bij ons past.

Als een baby word geboren heeft het een natuurlijk instinct om zich te laten horen als het wat nodig heeft. Later leert deze ‘hopeloze’ baby rollen, kruipen en uiteindelijk leert hij lopen en praten. Dat doet hij op zijn eigen tempo, hij blijft leren heel zijn leven lang.
Baby’s krijgen geen les uit boeken om te leren rollen ze doen het uit hun zelf gewoon omdat het zo hoort.

Onze hopeloze baby’s zijn inmiddels uitgegroeid tot een kleuter die drie verschillende talen kan herkennen(NL-HU en een paar woordjes Engels) en een dreumes die alles voor elkaar krijgt wat ze maar wil(inclusief het verzetten van stoelen om haar doel te bereiken).
Ze zijn natuurlijk nog erg jong en mochten ze later naar school willen dan mogen ze dat natuurlijk.

Vooroordelen over thuisonderwijs

Uitzicht over de maas in Maastricht.

Sociale contacten zijn niet alleen te vinden in een klaslokaal. Je vind ze bijvoorbeeld bij een sportclub,  bij afspraken met andere thuisonderwijs kinderen, in je eigen straat en overal waar mensen zijn. Kinderen die thuisonderwijs krijgen zijn vaak socialer dan kinderen die gewoon naar school gaan. De thuisonderwijskinderen komen met mensen en kinderen van alle leeftijden in aanraking in tegenstelling tot kinderen die naar school gaan en alleen bij leeftijdgenootjes zitten.

Wat leren ze van leraren wat ze van jou of mij niet kunnen leren? Wij als thuisonderwijsouders staan open om bij te leren zodat we onze kinderen kunnen helpen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden.
De meeste doen dat niet alleen uit een boek of via een privé leraar, maar gaan bijvoorbeeld naar een museum of naar een persoon die er veel vanaf weet. Wij willen het onze kinderen levendig aanleren. In plaats van alles uit boeken te leren gaan we erop uit. Ik verheug me erop om later als ze groter zijn de route van Napoleon te gaan reizen of de oude zijde route naar het oosten.

Wie zegt er dan mijn kind later werk wil doen waar een diploma voor nodig is?
Wie zegt er dat mijn kind niet naar school mag/ een thuisopleiding wil volgen?
Wie zegt er dat kinderen die thuis les krijgen geen diploma kunnen halen? Ik niet 😉

Examen

Kinderen die een richting kiezen waarvoor ze een bepaald niveau nodig hebben kunnen ervoor kiezen een toelatingsexamen te doen of een staatsexamen af te leggen.
Als ze straks ouder zijn kunnen ze gewoon een staatsexamen afleggen voor het gewenste niveau, dat kan in verschillende landen.
Als ze er toch voor kiezen om een bepaalde opleiding te willen doen dan kunnen ze heel eenvoudig hun niveau laten toetsen bij een toelatingsexamen.
Zoals je ziet leiden er meerdere wegen naar Rome, ik bedoel naar een diploma.

Steengroeve in Maasstricht

Onze invulling

Ik zie onze manier van onderwijzen niet als een invulling, maar als een manier van leven. We doen aan unschooling. De kinderen leren alles op hun eigen tempo en op hun eigen manier. Ze leren alleen maar wat ze zelf willen leren.

Toen Sjors 3 was had hij een boek over het menselijk lichaam. We keken naar de plaatjes en ik las hem voor over de dingen die hij wilde weten. Dan pak ik als voorbeeld iets simpels als botten erbij. We praten over waarom we botten hebben(anders worden we vloerkleedjes/zakken we in elkaar)  en wijzen die bij elkaar aan. Ik zou als hij wat groter geweest zou zijn botten kunnen maken van karton en die door hem in elkaar laten zetten. Als hij dat zou willen tenminste. We passen ‘de lessen’ aan aan zijn belevingswereld en leeftijd.

Bij Isabella ging dat over krokodillen. Ze vond het erg interessant om er wat over te weten en was er tegelijkertijd bang van. We printen een wereldkaart uit en kleurden in waar wij wonen en waar de krokodillen wonen. Zo kwam ze erachter dat krokodillen niet in Nederland of Hongarije voorkwamen. We tekenden op de straat de allegrootste krokodil die ooit had bestaan met stoepkrijt over. 12 meter was deze reus!

Wat voorbeelden

Zo zijn er ontzettend veel voorbeelden te noemen die kinderen kunnen leren door gewoonweg te leven. Voorbeelden: Biologie( botten, planten), Rekenen (pizza snijden, appel delen, dieren tellen, huisnummers), Aardrijkskunde(Topo(Reizen), natuur(heuvels, zee, rivieren, steengroeve van Maastricht), Geschiedenis (dinosaurus, steengroeve in Maastricht, oude munten/ gebouwen en mensen ;)), Lezen (Sjors, Kentekens, P van parkeerplaats, M van mama), Schrijven (Kijk een S of een O tijdens het tekenen) en natuurlijk lekker veel tekenen/schilderen of knutselen.

Het is mij redelijk gelukt om in het kort wat over thuisonderwijs te vertellen. 
Ik hoop zo een klein beetje duidelijk te kunnen maken wat onze keuze is. Als je vragen hebt mag je ze altijd stellen. Je kan onder dit bericht reageren of als je dat liever hebt via het contactformulier op mijn site.

Liefs AndreaMobiele versie afsluiten