lang="nl-NL"> Disclaimer - Happymamalife
Site pictogram Happymamalife

Disclaimer

Disclaimer

Standpunten en meningen op deze website, zijn de persoonlijke mening van mij, Andrea, en staan los van eventuele officiële standpunten van bedrijven of organisaties die ik vermeld.

Ik probeer alle zorg in acht te nemen om te verzekeren dat de informatie op deze website juist en up-to-date is. Onregelmatigheden zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. De aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt en zijn onder voorbehoud van typefouten. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Ik heb geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker wordt gebruikt en wijs iedere aansprakelijkheid af voor verlies van inkomsten of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook.

Copy right

Indien je artikelen of passages uit artikelen van mij gebruikt is dat prima en op eigen verantwoording. Wel is het dan zo netjes om een verwijzing naar mijn blog/artikel op te nemen in jouw tekst of referentielijst.

De foto’s op deze blog zijn, mits van andere bron, door mij gemaakt en voorzien van copy right. Wil je hier gebruik van maken dan mag dat als je erbij vermeld dat ze door mij zijn gemaakt. Wel zou ik het op prijs stellen als je even een mail stuurt met de link erin.

Indien je van mening bent dat teksten, afbeeldingen en logo’s, of namen en merken, die gebruikt en vertoond worden op deze website, eigendom zijn van jouw of van jouw bedrijf terwijl dit niet zo of onjuist is vermeldt, stuur mij dan een reactie zodat ik dit kan aanpassen.

Reacties

Bezoekers hebben de mogelijkheid een reactie te geven bij geplaatste artikelen. Deze reacties vallen onder de verantwoording van de schrijver, zodat ik (Andrea) hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt. Reacties worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Het wordt niet gewaardeerd onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, naar of van deze website te verzenden of daarop openbaar te maken. Happymamalife.nl behoudt zich het recht reacties naar eigen inzicht te weigeren of in te korten, zonder opgaaf van redenen.

Samenwerkingen

Het is mogelijk om samenwerkingen aan te gaan met Happymamalife. Dit kan bijvoorbeeld gaan om product reviews, advertenties of  een winactie. Hierbij wordt echter wel aangegeven dat het gaat om een samenwerking als het gaat om een gekregen product of bij een betaalde post.
In sommige artikelen wordt er gewerkt met affiliatie links. Dit betekend dat als er een verkoop plaats vindt ik hier een klein percentage van ontvang. Bijvoorbeeld bij gebruik van een link op deze pagina.

Door het gebruik van deze blog aanvaardt u deze disclaimer en eventuele wijzigingen daarvan.

happymamalife.nl 2019 ©

Mobiele versie afsluiten